Loading...

Monday, January 21, 2013

teks ucapan

Teks Ucapan:

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah SMK Dato Hamzah yang telah membuat persiapan yang sungguh rapi bagi menjayakan Majlis Penyampaian Bantuan Awal Persekolahan Tahun 2013.
Tuan-tuan dan Puan-puan hadirin sekalian,
Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia yang telah memberi bantuan awal persekolahan kepada semua murid di Malaysia di peringkat rendah dan menengah.Kerajaan membelanjakan sejumlah wang yang besar bagi meringankan beban perbelanjaan persekolahan pada awal tahun yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga murid.
Hadirin sekalian,
Pemberian Bantuan Awal Persekolahan RM100 ini merupakan tahun kedua yang diberikan kepada seluruh murid di Malaysia.Pelajar yang layak menerima bantuan RM100 mestilah murid warganegara Malaysia dari Tahun 1 hingga Tingkatan 5.Bagi murid yang bukan warganegara kerajaan tidak menyediakan peruntukan.Diharapkan guru-guru dapat memaklumkan kepada murid yang bukan warganegara kepada mereka tidak layak menerima bantuan RM100.Sesetengah ibu bapa dan murid tidak faham dan ianya perlu dijelaskan untuk mengelakkan berlakuan kekeliruan dan salah faham.
  Hadirin sekalian,
Tempoh pelaksanaan bantuan ini adalah bagi sesi persekolahan tahun 2013 sahaja mengikut belanjawan yang telah dibentangkan pada tahun 2012.Agihan bantuan kepada sekolah telah bermula secara peringkat pada 15 Januari 2013.
Diharapkan murid-murid dapat menggunakan bantuan RM 100 ini sebaik mungkin seperti membeli buku rujukan dan peralatan sekolah yang boleh digunakan dalam pembelajaran murid .Ibu bapa pastikan duit bantuan yang anak dapat pada hari ini digunakan bagi tujuan persekolahan  dan diharapkan ibu bapa tidak mengambil duit anak-anak untuk tujuan peribadi.
Hadirin yang dihormati  sekalian,
Diharapkan bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan menjadi pemangkin kecemerlangan murid-murid dalam bidang akademik dan kokurikulum terutamanya.Jangan jadikan alasan kewangan yang menyebabkan kita tercicir di dalam persekolahan dan malas untuk memajukan diri.Seringkali kita dengar apabila guru meminta pelajar membayar sejumlah wang untuk membeli buku misalnya,pelajar memberi alasan tiada duit.Untuk itu,saya berharapkan pelajar menggunakan bantuan ini dengan perkara yang baik yang dapat meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.Orang yang tidak Berjaya adalah yang banyak memberi alasan daripada membuat sesuatu tindakan.
Sekian saja ucapan saya pada hari ini.Saya mengharapkan murid-murid dan guru-guru sentiasa berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah ini.Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah kerana dapat menjalankan  program pada hari dengan jaya.
Sekian,terima kasih.
No comments: